Услуги

Нашите куриери ще приемат Вашата пратка и ще я доставят до всяко кътче на България – коректно, бързо и качествено.

За да сме максимално ефективни, в „Европът” разпределяме населените места в страната в три зони на обслужване.

Приоритетна е Първа зона, където срокът за доставка на пратката е един работен ден, включително събота – без допълнително оскъпяване на услугата.

В Първа зона влизат главните български градове – столицата, областните центрове, по-малките селища с географски стратегическо разположение. От Вас очакваме да изберете единствено начина, по който желаете да изпратите или получите пратка:

 • Финансово най-изгоден за Вас е вариантът „офис-офис” (кодове 1 и 6 в нашата тарифа), при който пратката се предава от подателя и приема от получателя в съответните офиси на „Европът-2000” АД.
 • При вариант „офис-врата” (кодове 2 и 7) подателят оставя пратката си в наш офис, а ние имаме ангажимент да я занесем до адреса („вратата”) на получателя. При вариант „врата-офис” (кодове 2 и 7) ние вземаме пратка от адреса на подателя, а получателят трябва да си я потърси от офиса на „Европът-2000” АД в своя град.
 • Най-удобен за Вас е вариантът „врата-врата” (кодове 3 и 8) – нашите куриери ще вземат пратката от Вашия адрес и ще я доставят на адреса на получателя.

Във Втора зона (кодове 4 и 8) и Трета зона (кодове 5 и 8) са включени градове и села, за които срокът на предаване на пратката е от един до три работни дни, съгласно установен график. В тези селища куриерското обслужване е на принципа „врата-врата” – пратката се взема от адреса на подателя и се доставя до адреса на получателя.

За населените места, извън актуалната ни тарифа Ви предлагаме обслужване в рамките на до 2 дни след датата на приемане на пратката.

„Европът-2000” АД Ви предлага и допълнителните услуги:

 • Наложен платеж – подателят изисква от получателя на пратката изплащането на определена сума; ние приемаме тази сума от получателя на пратката и я предаваме на изпращача, който я е изискал.
 • Обявена стойност – вид финансова защита; в случай на проблем с пратката, изпращачът ще бъде обезщетен до размера на обявената стойност на съдържанието.
 • Приоритетна доставка – само при обслужване на населени места от Първа зона; пратката се доставя в определен от клиента час.
 • Пратка с обратна разписка – подателят получава писмено известие, че пратката му е приета от получателя.
 • Пратка с придружаващи документи – документите (стокови разписки, фактури и др.) се представят на получателя (за подписване и др.), след което се връщат на подателя.
 • Покупка на стоки – подателят предава на наш куриер сума за закупуването на стока, извършва се покупката и стоката се връща на подателя.
 • Градски експрес – само при обслужване на населени места от Първа зона; пратката се доставя в деня на приемането й, с възможност за доставка в рамките на до 2 часа, до 3 часа или до края на деня.
 • Междуградски експрес – само при обслужване на определени населени места от Първа зона; пратката се доставя в деня на приемането й, в случай че транспортната схема на „Европът” го позволява.
 • Наем на хладилна чанта – „Европът” отдава под наем хладилни чанти за транспортиране на пратки със специален режим на съхранение, след предварителна заявка.
 • Доставка на пратка извън графика във Втора и Трета зона – доставката се извършва в предпочитан от клиента ден, различен от обявения график в актуалната тарифа на „Европът”.
 • Доставка на пратка от или до населено място извън тарифата, в срок до два работни дни