career

Човешкият капитал и неговото непрестанно усъвършенстване играят най-съществена роля за икономическия растеж в наши дни. Неслучайно учението през целия живот и създаването на конкурентноспособна икономика, базирана на знанието, са в основата на ревизираната Лисабонска стратегия на Европейския съюз.

Нашата компания изповядва в пълна степен тези схващания и се стреми да предоставя на служителите си адекватна работна среда, възможности за обучение и изява. Ние напълно осъзнаваме, че най-важната предпоставка за предоставяне на качествено обслужване на клиентите е непрестанното инвестиране с цел повишаване на знанията и уменията на служителите ни.

Защо да избера да работя в „Европът“:

  • „Европът“ е национална компания с представителство на територията на цялата страна;
  • Екипът на „Европът“ е съставен от енергични служители с познания в най-различни сфери;
  • В компанията се стимулира инициативността, а динамиката на средата предоставя множество възможности за изява;
  • „Европът“ се стреми да развива служителите си посредством инвестиции в обучението и кандидатстване с проекти пред различни фондове, вкл. структурните фондове на Европейския съюз.