Такса “Магазинаж” се начислява за всеки работен ден съхранение на пратка в склад или офис на “Европът-2000”АД след седмия работен ден.

Цената на допълнителната услуга е, както следва:

 
  * ТАКСА “МАГАЗИНАЖ”   без ДДС   с ДДС
  Начислява се след 7-я работен ден на брой пратка за всеки следващ работен ден престой   4,17 лв./работен ден   5,00 лв./работен ден