Пощенски паричен превод

Уважаеми клиенти,
Европът с радост ви уведомява, че от 1 февруари стартира още една очаквана и търсена от вас услуга – пощенски паричен превод на територията на цялата страна. Вече може да изпращате сигурно и удобносуми в брой от подател към получател чрез нашата мрежа.

Компанията притежава Индивидуална лицензия №3-017/ 04.12.2015г. за извършването на дейността. Услугата се изпълнява съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от Европът-2000 АД, одобрени от Комисията за защита на потребителите и съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1 от 05.01.2017г.

Важно е да знаете:

Към пощенския паричен превод (ППП) могат да се прилагат следните допълнителни услуги:

 • Обратна разписка – уведомяване на подателя за изплатен на получателя ППП

 • Експресен ППП – приемането и изплащането на ППП се извършват в рамките на един и същи работен ден

 • Приоритет – изплащането на ППП се извършва в посочен от подателя и приет от Европът ден и/или час.

Събиране на сумата за ППП и комисионната за услугата се извършва:

 • В брой, в офис на Европът;

 • В брой, на адреса на потребителя (ако това е договорено писмено между страните)

 • Комисионните за услугата ППП и за допълнителните услуги се заплащат от потребителя в брой, в момента на приемане на сумата за ППП, в офис на Европът или на адреса на потребителя (ако това е договорено писмено между страните).

Изплащане на сумата на ППП се извършва:

 • В брой, в офис на Европът;

 • В брой, на адреса на потребителя (ако това е договорено писмено между страните)

 • По банковата сметка на потребителя (ако това е договорено писмено между страните). Валидно е само за клиенти със сключен договор за изпращане на пратки с ППП.

 • ППП се изплаща в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник (ако е непълнолетно или малолетно) или на изрично упълномощено от получателя или настойника му лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис.

Срокът за доставка на ППП е:

 • За изплащане на суми в офис на Европът – един работен ден

 • За изплащане на адрес в град от първа зона на актуалната тарифа на Европът – един работен ден, ако не е договорен писмено друг срок

 • За изплащане на адрес в селища от втора и трета зона на актуалната тарифа на Европът – съгласно графика им на обслужване, но не по-късно от 3 (три) работни дни

За повече подробности разгледайте Тарифата за услугата ППП и се запознайте с Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от Европът.