логото на ЕвропътУважаеми клиенти,

уведомяваме ви, че в брой 53/ 2019 г. на Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за пощенските услуги.

Съгласно новите правила (чл. 20, ал. 1, т. 11), всички пощенски оператори за определени категории потребители са длъжни да изискват, обработват и съхраняват идентификационни данни:

  • три имена и ЕГН или личен номер на чужденец – за физическите лица;

  • наименование и ЕИК за юридическите лица, както и три имена и ЕГН или личен номер на чужденец – на упълномощено лице.

Законодателят е регламентирал от кого ще се събират тези данни:

  • от подателите на вътрешни и изходящи международни пратки с наложен платеж;
  • от подателите на изходящи международни пратки – малки пакети и пощенски колети, включително и без наложен платеж;
  • от получателите на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод.

Надяваме се на вашето разбиране относно задължението на Европът, в качеството му на пощенски оператор, да изисква лични данни от потребителите на куриерски услуги, описани в закона.