специфични товариЕвропът приема за превоз специфични товари, които не подлежат на специален разрешителен режим:

– Химични вещества за лабораторни цели

– Ваксини за хуманната и ветеринарната медицина

– Готови лекарствени форми и субстанции за хуманната и ветеринарната медицина

– Бои, лакове, лепила, масла и други багрилни вещества, поставени в бидони, баки, туби и кутииПрием на специфични товари

– Парфюмерийни продукти

– Двигатели и машинни елементи, съдържащи масла, антифризи и др.

Изискване за приемане на специфични товари е надеждна опаковка и добра херметизация на съдържанието.

Опаковката на пратката е риск и отговорност на подателя. Тя трябва да бъде достатъчна, за да издържи претоварване и превоз – изработена от подходящ материал, с необходимите уплътнения и укрепвания, осигуряващи максимална защита от увреждане на съдържанието както на самата пратка, така и на другите пратки.

С цел запазване целостта на пратката, подателят е длъжен да даде указания относно начина на транспортирането й, като по опаковката се поставят нужните знаци.

Подателят е длъжен да понесе отговорност за щетите, причинени от подадена от него пратка на други пратки, имущество, служители на Европът или други лица. Отговорността е в размер на понесените от куриерската компания загуби или изплатените обезщетения.

В случай на предявена рекламация, Европът се освобождава от отговорност за всички повреди по куриерски пратки, станали поради скрити недостатъци в опаковката или невярно обявено съдържание.