документ за разпореждане

Когато потребител на куриерски услуги – подател или получател, поиска промяна на някое от обстоятелствата, посочени в товарителницата, такава се извършва само след писменото му разпореждане.

При заявено желание за промяна на адреса на доставка от потребителя след осъществен от опит за доставка на посочения в товарителницата адрес, се оформя нова товарителница. Заплащането на двете товарителници е съгласно указанията на потребителя, заявил промяната.