Priority_delivery_temporary_unavailable

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 06.12.2023 г. Европът временно ще ограничи изпълнението на допълнителната услуга Приоритетна доставка. Благодарим ви за разбирането!  

Ще ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата.